Sermaye Piyasası Yatırım Kararlarında Nitelikli Bilginin Önemi ve Kurumsal Raporlama

Item Name

3 Mayıs 2017 tarihli ve “Sermaye Piyasası Yatırım Kararlarında Nitelikli Bilginin Önemi ve Kurumsal Raporlama” isimli Panel

Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi – CFGS” ve “Entegre Raporlama Türkiye Ağı – ERTA” tarafından düzenlenen “Sermaye Piyasası Kararlarında Nitelikli Bilginin Önemi ve Kurumsal Raporlama” konulu Konferans 3 Mayıs 2017 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük/Hünkar Salonu’nda gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi – CFGS” kurucu direktörü ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı – ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler ARAS’ın açılış konuşması ile başlayan panel, Türkiye Sermaye Piyasları Birliği Başkanı İlhami KOÇ’un oturum başkanlığında ve TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği – TÜYİD Başkanı Nursel İLGEN, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği – FODER Başkanı Özlem DENİZMEN ve CFA Society İstanbul Başkanı Albert KRESPİN panelistlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Panelin açılış konuşmasına, “nitelikli bilginin” tanımını yaparak başlayan Prof. Dr. Güler ARAS, günümüzde yatırım kararlarında finansal bilgilerin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında finansal olmayan bilgilerin de açıklanması gerekliliğini vurguladı. Oturum başkanlığını İlhami KOÇ’un yaptığı panelin ilk bölümünde nitelikli bilginin önemi tartışılırken, ikinci bölümünde ise üretilen bilginin raporlanması konusunda panelistler düşünce ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Nursel İlgen yatırımcı ilişkilerinde “çift yönlü iletişimin” önemini vurgularken, Özlem Denizmen ise şirketlerin yayınladıkları raporların tüm paydaşlar için değer yaratması gerektiğini belirtti. Albert Krespin, “çok bilgi, hiç bilgidir” görüşünden yola çıkarak bilginin yönetiminin önemli bir uyum konusu olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik ile ilgili dökümanlar

Sermaye Piyasası Yatırım Kararlarında Nitelikli Bilginin Önemi ve Kurumsal Raporlama Paneli Afiş


Etkinlik Fotoğrafları