Entegre Yaklaşım

cfgs

Günümüzde, değer yaratabilen, güncel kalabilen, fark yaratabilen, geleceği görebilen, risklerini yönetebilen, fırsatları değerlendirebilen, bütün bunların getirdiği değişimi yönetebilen, uyum yeteneği yüksek; stratejik uzun vadeli hedefleri olan ve paydaşları ile ilişkilerini iyi yönetebilen işletmeler sürdürülebilir olacaktır. Uygun kaynaklara erişim olanağı ve iyi yönetim uygulamaları ile sürdürülebilir performansa ulaşmanın yolu entegre düşünceden geçmektedir.