Entegre Yaklaşım

cfgs

CFGS, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük etme sürdürülebilirlik vizyonuna sahip bir araştırma ve uygulama merkezidir. Bu doğrultuda şekillenen sürdürülebilirlik misyonu ile katma değer yaratan, proaktif şekilde faaliyetlerini sürdürme amacı ile paydaşlarıyla kurduğu ilişkileri güçlendirmektedir. CFGS, tüm paydaş gruplarıyla farklı iletişim kanalları ile sürdürülebilir bir etkileşim içinde bulunmaya büyük önem vermektedir.
CFGS sürdürülebilirlik ekibi sürdürülebilirlik hedeflerini, amaçlarını ve politikalarını belirleyen, bunların günlük işleyişe dâhil edilmesini sağlayarak finansal kaynak sağlamaktadır. Sürdürülebilir iş modelinde, sorumlu yönetim, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik öncelikli konular ve kurumsal değerleri buluşturmaktadır.
Araştırma, Danışmanlık & Rehberlik, Eğitim konularında belirlenen stratejiler ile, Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik alanlarında entegre bir yaklaşımla üretilen fikirler, çözümler, yayınlar yoluyla akademi, iş dünyası, kamu ve topluma rehberlik ederek tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma stratejisi ile hareket etmektedir.
CFGS Entegre Rapor 2017