Değerler

cfgs meeting

Finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında;

  • Bilgi oluşturmada ve yaymada öncü olmak,
  • Etik olmak,
  • Sürdürülebilirlik konularındaki sorunlara duyarlı olmak,
  • İşbirliği içinde bütünleştirici olmak.