Amaç ve Hedefler

cfgs

Temel Amaçlarımız:

 • Akademi ve iş dünyasında finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek,
 • Merkezin amacı çerçevesinde üretilecek araştırma ve projeler için başlıca başvuru yeri olmak,
 • Araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda firmalar ve ekonomi için katma değer yaratacak sonuçlar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak,
 • İlgili alanlara çalışacak yeni akademisyen ve uygulamacıların yetişmesine ve gelişimine katkıda bulunmak,
 • İş dünyası, finansal piyasalar ve akademi işbirliğini sağlamak,
 • Bu alanda ilgili otoritelerce görüşlerine başvurulan bir merkez olmak.

Temel Faaliyetlerimiz:

 • Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak,
 • Yayın etkisi olan seminer, konferans, sempozyum, çalıştay,vb. düzenlemek,
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Bu alanda güncel ve sürekli eğitim programları düzenlemek,
 • Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.