Projeler

  Proje İsmi: Türkiye’de Üniversiteler için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesinin Oluşturulması: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği
  Destekleyen Kuruluş: Yıldız Teknik Üniversitesi BAPK
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 28.09.2018 – 28.09.2019

  Proje İsmi: Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algı ve Beklentileri
  Destekleyen Kuruluş: CFGS, ACCA, KPMG
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2018 – 2019

  Proje İsmi: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi
  Destekleyen Kuruluş: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2017 – 2018

  Proje İsmi: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması
  Destekleyen Kuruluş: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2017 – 2018

  Proje İsmi: Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
  Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 15.11.2015 – 15.05.2017

 • Proje İsmi: Kurumsal Yönetim Mekanizmalarının İşletmelerin Finansal Performansına ve Sosyal Sorumluluk
  Uygulamalarına Etkisi
  Destekleyen Kuruluş: Yıldız Teknik Üniversitesi
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2012 – 2016
 • Proje İsmi: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İtibarının Ölçülmesi
  Destekleyen Kuruluş: Yıldız Teknik Üniversitesi
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2012 – 2016
 • Proje İsmi: Developing media Reporting Index for Corporate Social Responsibility in Malaysia
  Destekleyen Kuruluş: Malaysia Research Foundation
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2014 – 2016
 • Proje İsmi: Measurement of Intellectual Capital Platform in Turkey
  Destekleyen Kuruluş: EU Istanbul Development Agency
  Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2011 – 2013